Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

tragte samme Salt under Microscop, befandt jeg, at
dets Crystaller saae ud som i Rammer indfattede Spei-
le med en indhuul Pyramide i Midten, altsaa af
samme Art, som Sal neutrum purum pyramidale
cavum. Wallerii Mineralog. Fig.18., ofte saaes
og Kammerne adskilte fra Speilene, følgelig af An-
seende som lange og flade Lister. Jeg har ellers
Aarsag at troe, at dette eller andre Slags bittre Salte
er idenne hele Egn faa Mile forbi Steensmyre ned
til Lillemoe lige ad Bragnæs meget almindeligt.
Paa Gaarden Lillemoen, for Exemp., er en meget
frugtbar Ager, som helst om Foraaret, naar den op-
pløies, bliver gandske overdraget med Salt, hvoraf
jeg slutter, at der ere Salt-Kilder i Grunden, som
frembringe det. Dette Salt smager meget bittert,
helst naar det opløses i Vand og Jorden udluudes.
Ved at lade samme Luud uddampe, har jeg først faaet
en Mængde Kiøkken-Salt, siden Kiøkken Salt med
en Blanding af Bitter-Salt, da samme deels gnistre-
de i Ilden, deels kaagede, og gav en kiendelig bitter
Eftersmag; tilsidst erfarede jeg, at Moder-Luden, da
den blev hensat og havde staaet nogen Tid af sig selv
og i den stærkeste Sommer-Varme, anskiød sig i
klare Crystaller, deels sexkantede og sammentrykte i
Enden, deels flade og firkantede, foruden andre af
meer ubestemt Figur. Af Smag er dette Salt heel
bittert, det kaager og skummer i Ilden med meere,
og er altsaa uden Tvivl i Grunden det samme, som det
Sal amarum primum, Doct. Fabricius har ud-
trækket af Moder-Luden i det Fresiske Kiøkken-Salt,
hvorom kan læses Kiøbenh. Selskabs Skr. 8de Tom.
S.177. Jeg tvivler og ikke paa, at man jo ved at