Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

Kalksteen og Schiefer, hvortil kan legges Jaspis,
Porphyr, Trapp og Felskiesel, o.s.v. I den
første Dalestrækning og paa dens nordre Side fra
Bragnæs af, bestaaer Fieldet oventil af Granit, i
Midten af Kalk, og tilsidst af Jaspis, Porphyr og
Trapp, dog meest det sidste, hvorimod Felskiesel meest
sees ved Foden og den alfare Vei. Paa hin Side
fra Strømsøe, møder først Granit, saa Kalksteen
og Felskielsel, og derefter den Jarlsbergske Blye- og
Kaaberhaltige Sølv-Ertz, og derovenfor igien atter
Granit, som og, saavidt jeg veed, vedvarer indtil man
kommer over til hin Side af Fieldet, hvor atter fore-
kommer, foruden megen Jern Ertz, Kalksteen og Trapp
i Mængde. Her er man nu allerede kommen til den
anden Dalestrækning, og naar man følger samme langs
Kongeveien, forekommer mange Klipper og lave Bierg-
strækninger af forbemeldte Steen-Arter, dog afvex-
lende og om hinanden. Ved Berg, for Ex., er
Kalksteen, ved Hals og Lunde Skallberg, ved Lun-
debakke Alun-Schiefer, ved Smellhougen atter
Kalk, ved Flesager-Tangen Kalk og Schiefer, og
lige deraf paa hin Side af Fiskum-Vandet ved Raaen
atter Kalk og Schiefer i Mængde, indtil man kommer
paa det øverste af denne Fieldstrækning, der atter be-
staaer af Granit.
       Endnu staaer tilbage Præstegieldets øverste
Grændser mod N. op til Bingen, og da har jeg fun-
det hvid Granit i Fieldet ved Dramdal, paa Kant
staaende Schiefer eller Horn-Schiefer ved Hassel,
siden meest Graaberg op til Holte-Fieldet, og lige-
ledes længere hen i Vest til Skara Sølv-Gruber