Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.42
pag.43
pag.44
pag.45
pag.46
pag.47
pag.48
pag.49
pag.50
pag.51
pag.52
pag.53

deraf. Med Trapp er Jaspis nær beslægtet, og af
samme gives en rødgraa Art ved Hobbelstad og flere
Steder deromkring, sammesteds ogsaa en rødgraa
eller rød Porphyr med hvide Felsspat-Stykker *),
men ingen af Delene synes at være af nogen Betyden-
hed. Ellers er ved disse 3 Steen-Arter at mærke,
at de i den første Dal Strækning fra Byen Bragnæs
af udgiøre den nederste Deel af Biergene, dog saa,
at de ofte afbrydes ved store Bierg-Knolde af Fels-
Kiesel (Petrofilex), som og meest sees langs Konge-
veien, item ved Hellefoss, og flere Steds. Paa
nogle Steder her saavelsom paa Veien til Konrud-
Værket, er Felskieselen meget hullet, og ligner deri
den Rhinlandske Møllesteen, i hvis Sted den ogsaa
maaskee kunde tiene, hvis den ikke var formeget spruk-
ken. Det staaer da til Forsøg, om den indentil skulde
findes meere beqvem og sammenholdende. Af blødere
Steen Arter er Kalksteen den almindeligste, som her
kaldes Limsteen, og er af den ordinaire graa Art;
der er tæt og fiin (particulis impalpabilibus) har
gemeenlig en Mængde Petrefacter og er meget tienlig
til Kalkbrænderie, hvortil den og her tilsteds anven-
des. Hertil hører og Svinestenen, Stinkstenen,
som er meere spatagtig med flade Sider, der let lade
sig brække fra hinanden. Den sees her ofte at sidde
i Kalkstenen, item Spat-Gange af 1 Fingers Brede,

*) Omtrent af samme Art er den saa kaldte Mandelsteen,
       som ikke alene findes ved Moss, som Cronsted
       skriver, men i Grevskabet Jarlsberg, hvor den efter
       Hr. Prof. Thorstensens Beretning udgiør hele
       Biergstrækninger, og bliver nok den samme, som
       Hr. Deichman kalder Pottenstein, Lapis varielarum
       Act. Havniens. Tom XI pag.151.