Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting -
  
§ 5
(pdf)
pag.52
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

at de har været halv cylindriske, eller paa den ene
Side convexe, paa den anden Side flade, meden Kiær-
ne i Midten, tæt ved den convexe Rand, der seer ud
som en indslagen Nagle. Men vel egentlig bliver en
Steen-Fyldning i forbemeldte midtad gaaende Rør,
see Fig.3. I snnw Skikkelse sees de i 1000 Tal
siddende udenpaa Kalksteen-Bergene, og det meget
uordentlig, paa Kryds og paa Langs, især paa Smell-
hougen, Saasen og Raaen. 5) Endnu et Petre-
fact har Hr. Major Selkiær anskaffet mig fra sin
Gaard Raaen, nemlig en blaa Tavlesteen med et Ind-
tryk af en Fisk, der meest ligner en Rokke. Finnerne
derafr ere især meget kiendelige paa begge Sider, og
ligeledes den midtad gaaende Ryg-Rad. Der hvor
Side-Finnerne aflade, har den en Fortsettelse af en
smalere Been-Rad, der ligner en afbrudt Hale. I
den forreste ovale Ende synes at have siddet 2 store
Øine. Endelig sees og Tegn til et Slags Appendix
eller Vedhæng, som Rokkerne have paa Siderne imel-
lem Side-Finnerne og Halen. Dette Scelet, som
Fig.4 forestilles i naturlig Størrelse, er vel lidet
imod de sædvanlige Rokker; men jeg har dog Nor-
denfields seet smaa Rokker, ikkun lidet større end disse,
i det mindste ikke større end Kleins Dafybatus 4.
Miss.3.pag.35 Tab.IV, og samme fuldkommen lige.

§6. Om Ertzer, Mineralier og Bergværker

Paa alle Slags Ertzer og Mineralier, er vel
neppe noget Sted i Norge meere rigt end dette, der
inden og udenfor sine Grændser har Bergværker og