Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

var opbygt Zæchen-Huus, Pukværk, med Radstube
og Kehr-Rad, hvis Hiul drev baade Kunst-og Kehr-
Rad. Vandet dertil blev taget af Dørje Elv. En
Stoll til Vester paa Gangen anlagt, som her til visse
er inddreven 50 Lagter, er dog ikke kommen igiennem
til Gruben. Længer til Øster er en Afsynkning i Læng-
den 4 til 5 Lagter og 8 a 9 Lagter dyb, indtil den i
Stollen er igiennemslaget, og under Stollen afsynket,
1 a 2 Lagter med samme Længde. Et Qværslag til
Nord, hen ad den gang, hvorpaa den indplankede
Grube er, af en 20 Lagters Længde; men Gangen,
som er noget længer mod Nord, er derved ikke naaet.
I Kolberg-Aasen 3/8 Miil til Vester fra Skara, er
i en perpendiculair staaende Aas 3de Strosser inddrev-
ne, hver af 2 Lagters Høide og 1 Lagters Brede. Den
halve nordre Part af denne Gang indeholder ingen
Ertz, men den anden eller søndre Deel, har indsprengt
Kies i Blommer. Det andet Skierps i Kolberg Hagen
er afsynket 4 a 5 Lagter dybt og ligesaa langt paa en
Gang af 20 til 24 Fingers Brede. Paa samme var
ingen Bygninger. Alt dette er drevet 5 a 6 Aar af
Hans Majestet med flere, indtil Geheime Raad Beutz,
som efter Kongel. Befaling var ved Værket, lod det
uden nogen Befaring eller Eftergranskning indstille.
De i samme Tid vundne Skieger, bleve, længe efter
at Arbeidet var indstillet, bragte til Kongsberg for at
smeltes; men hvad deraf blev udbragt, er ubekiendt.
Aar 1750 den 20 August blev den igien muthet, og
den 29 ejusd. blev en Convention af et Interessentskab
oprettet, fornemmelig bestaaende af Bierg Betientere
og Leverandeurer paa Kongsberg, som begyndte Drif-
ten med at optage ovenmeldte Gesenk paa Stoll-Sohlen,