Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Ertzer, Mineralier og Bergværker -
  
§ 6
(pdf)
pag.53
pag.54
pag.55
pag.56
pag.57
pag.58
pag.59
pag.60
pag.61
pag.62
pag.63
pag.64
pag.65
pag.66
pag.67
pag.68
pag.69
pag.70

den tiltager og bliver fastere i større Dybhed, end paa
Stollen. Man maalte dernæst Distancen fra Mundt-
lochet tilbage til mellemste Dyb 16 Lagter, fra mel-
lemste Dyb til østre Dyb 9 Lagter, og fra det østre
Dyb til Mundtlochet 7 Lagter. I denne Stoll be-
findes og et Overslag til Nord strax ved Lichtloch Dy-
bet, som er inddreven 11 Lagter, hvor Steen-Arten
befindes gandske forvirret, og af anden væxt og Stry-
gende end i Dagen, efterdi den her for det meste gik
i O. og V., som selve Gangen. Alle forbenævnte Ge-
senker stode fulde af Vand, saa man ei kunde befare
dem, og at tage dem til Sumps, understod man sig
ikke, for de deraf flydende svære Bekostninger, aller-
helst de Arbeidere, som sidst havde været derudi, for-
sikrede eenstemmig, at Gangen var ikke anderledes at
ansee, end som paa selve Stollens Furst og Sohle,
hvorudover intet videre dermed kunde udrettes. Vide-
re melder Berg-Amtet: Det af Marscheider Bakke
fremlagte Rids viser, at paa det Sted, hvor den østre
Gesenk befindes, er fr Stoll-Sohlen af at regne
24 3/4 Lagter at afsynke, førend man kan naae den første
Gang, og derfra 26 1/2 Lagter, førende man med Syn-
ken kan komme til den anden Gang, som tilsammen
giør 51 1/4 Lagter Afsynkning, hvorfra afgaaer de 10
Lagter, som forhen ere afsynkede. Men vilde man
fra forberørte Gesenk-Sohle med et Tværslag til Sy-
den overfare begge Ganger, da havde man 10 1/2 Lagter
at gaae med Tværslaget til første Gang, som i alt var
18 Lagter, og Tværslaget blev langt, naar begge Gan-
gene med samme skulde overfares. Berg-Amtets
øvrige Betientere, som have været med i Befaringen,
ere, paa Grund af forberørte og Markschederens ind-