Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

Svamp, Pallas melder om. Anzug aus Russ.Reys.
I.S.44. meest liig A.viscido, som, naar den
brækkes over, er heel hvid, men bliver strax anlebet
med en skiøn blaa Coleur; den deraf udpersede Saft
er og blaa, men inden kort Tid forsvinder Coleuren;
mulcarius, Flue-Svamp, ikke rar; piperatus
med en hvid og bitter Melke-Saft; mammosus
har en Pukkel paa Hatten, som en Hatte-Pald; jeg
har fundet Hatten brunrød og Lamellerne sortrøde;
androsaces item conicus, see Flora Dan. Tab.
833.
      Agrimonia Eupatoria, paa Møllenhof item
paa Modum, eller rar at see.
      Agrostis urundinacea, paa Bierg-Siderne;
rubra, canina og capillaris, de 2 sidstes Blomstre
giøre Engene røde om Sommeren.
      Aira cærulea; aqvatica; cespitosa, hol-
des ogsaa her for en af de beste Græs-Arter; flexuo-
sa; montana; alpina ligner Smalven (Festuca
ovina), og tages undertiden urigtig for samme;
canescens meget lysegrøn.
      Ajunga pyramidalis Man-Græs.
      Alchimella vulgaris & alpina, den ægte
norske Navn er Fidle Stak, som sees af Hardanger
Beskriv.
      Alisma Plantago aqvat. bepryder smukt
vore Vande og Elve-Bredde.
Allium oleraceum, Vild-Løg, paa tørre
Bakker paa Skramnæs og fleeresteds, bruges under-
tiden i Steden for Have-Løg.
      Alopecurus pratensis & geniculatus, 2
almindelige Græsarter.