Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Alsine media, Vas-Arv paa fugtige Ste-
der.
      Anchusa officinalis, Ore-Tunge, item
Huul-Næsle. Bladene indsamles af nogle til Bryst-
Thee.
      Andromeda polifolia, sielden paa Fieldene.
Anemone hepatica & nemorosa, begge
meget tidlige Vaar-Urter.
      Angelica archangelica, Qvanne forekom-
mer kun sielden paa Fieldene; sylvestris kaldes her
Rogne-Græs, af Bladenes Liighed med Rønne-
træets.
      Anthemis arvensis, Barbro-Græs, be-
pryder vore Ekrer.
      Anthoxanthum odorantum. Hr. Wilse
viser i sin Spydeberg Beskrivelse, at den er den saa
kaldte Trydsel-Thee, hvorom jeg og blev forvisset,
da en god Ven her i Nærheden tilsendte mig den med
Forsikring, at den ikke fandtes uden paa Trydsel ved
de svenske Grændser, og med megen Berømmelse for
dens Kraft mod Bryst-Syge, Forkølelse og en svag
Mave, alt efter hans egen Erfaring; ved hvilken An-
ledning jeg maatte erindre ham om, at denne saa kaldte
Trydsel-Thee, er en Græsart som findes allevegne,
og den første, som opspirer paa Engene om Vaaren.
      Anthyllis vulneraria, paa nogle Steder i
Mængde, saasom Saasen, Hæggen og Sunsteby paa
Modum.
      Anthirrinium linaria, Liin Urt. Deraf
sees visse Ekrer saa tæt besat, som om den var saaet
med Fliid; men er ingen god Urt for Creaturene, og
burde derfor ikke faae Overhaand.