Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Aqvilegia vulgaris, Akeleye, voxer paa
Hougs Præstegaard, Dramdal og flere Steder, baade
med røde og hvide Blomstre.
      Arabis thaliana, paa tørre Sandbakker i
Mængde.
      Arbutus uva ursi, Meelbær, er her bekiendt
nok; men bruges dog ikke til Læders og Carduvans
Beredning, som i Bergens Stift, hvor dens Blade,
tørrede og malede til Meel, bringes til Carduvans-Be-
rederne i Bergen.
      Arctium Lappa, Borrer. Man forsikrer
her af egen Erfaring, at Borrnes Plade, lagte paa
pofagriske Fødder, ikke alene borttager Smerte, men
og trækker de onde Vædsker ud, saa Bladene blive
vaade deraf, i hvilket Fald man legger nye og friske
Blade paa. Dens Rod kaagt i Vand, hvoraf drik-
kes omtrent 1 Pot om Dagen, er det beste og letteste
Middel mod Riven og Gikt i Lemmerne.
      Arenaria trinervia og serpyllifolia, begge
paa tørre Sandbakker i Mængde; rubra, liden,
men smuk af sine Purpur-Blomstre, sees paa sandige
Veie.
      Artemisia vulgaris, Buegræs, bruges her
som andensteds til Omslag paa Barsel-Koners Liv,
efter Forløsningen; Absinthium, Malurt, almin-
delig nok, og bruges meest at legge imellem Forværk
for at fordrive Møll.
      Arundo Phragmites, Rør, voxer i stor
Mængde ei alene i Vandene, men og paa fugtige Enge,
helst hvor Grunden er saltagtig, og Salt Aarer op-
springe, hvoraf den faaer en salt Smag, og ædes der-
for desto begiærligere af Kreaturene. Dene sees paa