Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Bryum, en almindelig Mose-Art, som er
mange Slags, af hvilke jeg kun vil nævne hypnoides,
sqvarrosum og cespitium, som sees i Mængde paa
Tørv og tørvagtige Marke.
      Byffus, ligeledes mange Slags, Saxatilis er
besynderlig, da den sidder paa Klipperne, som Sod
eller Kønrøg, og lanuginosa flava, der seer ud som
en guul Uld, og giver Røg af sig som raadent Træe.
      Calla palustris, Myrblom, bekiendt af sin
Bitterhed, som dog ikke fornemmes medens man tygger
paa den, men er bag efter desto føleligere med stærk
Hede og Brand i Munden. Desto underligere er det,
at Bitterheden af Roden kan udtrækkes, saa den giver
spiseligt Brød, som paa nogle Steder i Sverrig er
brugeligt.
      Caltha palustris, Saløye, Smørblomster,
ikke nær saa almindelig som paa de fugtige Enge Nor-
denfields.
      Campanula rotundifolia, Blaa Klokker;
latifolia, Gouple, blandes iblant Kaal; Troche-
lium voxer ved Fieldfoden paa Gaarden Hamre i
Mængde, og seer ud som er Slags Næsle; Cervi-
caria, paa Møllenhof og ved Vestfossen, besynderlig
af sin nedhængende Knop eller Krone, hvor den bar
en Snees Blomster samlede foruden dem, som sidde
vexelviis paa Stammen, De 2 sidste savnes i Flora
Norveg.
      Cardamine pratensis, Bække-Karse, er
her meget i Brug at giøre Sallade af tilig om Vaa-
ren, gemeenlig først i Martii. Nordenfields voxer den
ligesaa hyppig, men bruges dog ikke paa de Steder,
hvor jeg har været.