Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Cheriantheus erysimoides, paa Ekrer.
      Chelidonium majus, Svale-Urt, mang-
foldig i Haverne, item paa tørre Jord-Høie. Dens
røde Rod indeholder megen rød Saft.
      Chenopodium Bonus Henricus, Stolten
Henrich, har jeg ikke seet Nordenfields, og Gun-
nerus i sin F.Norveg. anfører den kun efter Rami
Vidnesbyrd, blant Syndenfieldske Urter; Hr. Mag.
Wilse har heller ikke seet den i Norge; men efter min
Ankomst her, har jeg dog fundet den 2 gange, ved
en Sæter-Mødding paa Veien til Næss Fieldet og
i Gaardsrummet paa lille Steensæt; rubrum &
viride i Haverne; den første ligger plat paa Jorden,
den anden staar opreist; urbicum sees her ogsaa.
Chrysantemum segetum, de saa kaldte
Onde Urter i Dannemark, har jeg seet paa en Ekre,
hvor den nok var kommen ved dansk Sæde-Korn, som
her bruges af mange; Leucanthemum, Præste-
Krave, overalt paa Engene.
      Chrysosplenium alternifolium, en amin-
delig og tidlig Vaar-Urt.
      Cichorium intybus, hist og her ved husene,
saasom paa Fossesholm, item paa Gaarden Hage i
Mængde; savnes i Flora Norv.
      Circæa lutetiana, blant Træer i Fæedrifterne.
      Clinopodium vulgare, paa tørre Enge blant
Træerne, ei almindelig.
Comarum palustre, i Sumperne.
      Convallaria majalis, Lillie-Conval, sees
her sielden med Blomstre; verticillata, blant Træer-
ne; Polygonatum, Salomons Segel, her kaldet
Signatur-Rod, som vel vil sige det samme som Seen-