Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

tog-Rod, siden den andensteds i Norge kaldes Seen-
tog. Man siger, dens Saft læger Sprekker i Qvinde-
Bryste.
      Convolvolus arvensis, med røde og hvide
Blomstre.
      Cornus svecica, almindelig bekiendt under
det Navn Skrubbebær, er her rar at see, men paa
Luxefieldet paa Veien til Skeen, har Hr. Prof.
Thorstensen fundet den i stor Mængde.
Cratægus Oxyacantha, Hagtorn, dens
Blomster-Kneppe, samt Blades nedre Side, bedæk-
kes ofte af en grøn svampagtig Væxt, tæt besat med
opreiste og hule Rør eller Piber, nogle tillukte, andre
aabne og raggede i Toppen, som synes være et Slags
Lycoperdon.
      Crepis tectorum, paa Tørv-Giærder og
andre tørre Steder.
      Cucubalus Behen, brugt af Hr. Herman
Ruge til Kaal, og kaldes derfor af endel Hermans
Kaal. Jeg har selv ladet berede Lang-Kaal deraf,
og fundet den gandske velsmagende. Varietas
er den almindeligste, har jeg havt fra Fieldene og
har langt smalere Blomster Kneppe og Blade.
      Cynoglossum officinale, Hunde-Tunge,
ved Husene og omkring Fiskum Kirke i Mængde.
      Cypripedium calceolus, har jeg havt fra
Ringerige, hvor den kaldes Mariskoe, Gaukeskoe.
Man siger, at et Slags Spindel indlogerer sig i dens
Blomster om Natten.
      Dactylus glomerata, en gemeen Græs-Art.
      Daphne Mezereum, Tysbast, Kielder-
Hals, her ikke rar. I gamle Dage bandt man dens