Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

Bark om Køernes Hale, i Tanke at befrie dem
fra alle muelige Uhæld. At kaage Barken i Øll og
toe Kræft-Saar dermed, er et Middel, hvoraf jeg
har seet temmelig god Virkning.
      Drosera logifolia & rotundifolia, Ros-
solis, Soel-Dug. At dens Dug eller Vædske bort-
tager Ring Orme, har jeg selv erfaret, hvorfor den
Nordengfields med Rette bær Navn af Ring-Orm-
Græs. Her siger man, at den mod Vorter og Liig-
torne har samme Virkning. I Sverrig legger man
den i Sien og sier Melken derigiennem, naar den er
fordærvet af Koe-Svampen, Boletus bovinus.
      Draco cephalum reuschiana, Vild Isop,
paa Skramnæs, Fossesholm og fleresteds, hvor den
voxer i temmelig Mængde.
      Echium vulgare, ved Vestfossen, item paa
Spirstør i Mængde, eller temmelig rar.
Elvela mitra, Krøll-Sop, Morgan, voxer
helst i Braater, og indsamles til samme Brug som
Markler (Phallus esculente), Nordenfields har jeg
kun engang seet den paa et høit Field.
Empetrum procumbens, Krækling, Nor-
denfields almindelig, men her gandske rar at see.
      Epilobium angustifolium & montanum.
Den første kaldes her Gede-Rams, og er meget
almindelig.
      Eqvisetum sylvaticum, Ronegræs, siges
at være Skadeligt for Qvæget, men godt for Faarene,
som æde den begierlig; arvense, Heste-Rumpe,
dens runde Rødder kaldes Jord-Rødder; hyemale,
Skav-Græs, hvormed Tin-og Kaaber-Kar skures;
fluviatile, overflødig i Vandene, ofte ogsaa paa fug-