Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

tige Enge, hvor den siges at foraarsage Blodfot hos
Qvæget; men skal være meget skiønt for Hestene.
Erica vulgaris, Lyng, Tetralix, Buste-
Lyng. Efter Sim. Pauli Anviisning at drikke et
Decoct af Lyng for Steen, har jeg engang seet god
Virkning af. Man kan og legge det kogt over Ny-
rene for samme Svaghed.
      Erigeron vulgare, overflødig paa tørre Egne
og Ekrer.
      Eriophorum polystachion & vaginatum,
Myr-Uld.
      Erysimum barbarea, Vinter-Karse, voxer
deels vild, deels plantes den i Haverne, og spises som
Cochleare, hvilket Navn man her urigtig tillegger
den. Paa den vildvoxende har jeg seet gule Silke-
Koqver af Ichneumon globatus; cheiranthoi-
des, meget liig cheirantheus erysimoides, men
større.
Euphorbia Helioscopia, paa endeel Ekrer
i Mængde.
      Euphrasia officinalis, Øyentrøst, almin-
delig.
      Festuca ovina, Smolve eller Smillie, voxer
her i Mængde paa Fieldene, og holdes for det ypper-
ligste af alle Græs-Arter, hvoraf ikke alene Faar,
men og Kiør og Heste blive overmaade feede. Den
samme Berømmelse tillegges den og af Smelin i hans
Flora Siberica, efter Tartarenes Beretning. Der
er ellers en mærklelig Forskiel imellem den, som voxer
i det lave, der er kun kort og tør, og den egentlige
Smolve paa Fieldene, der er meget længer, ulige saf-
tigere og blød som Silke, hvorfor den altid sees lig-