Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

       Galium verum, Mariæ Sengehalm, de
Nordenfieldskes Mari Fegre, boreale, Fegre, skal
her ikke have saa tykke Rødder, som Nordenfields og i
Oplandene, hvorfor det mindre vilde lønne Umagen at
indsamle den til rød Farve, som ikke heller her er bru-
geligt; palustre, almindelig; aparine, Klænge,
i fede Agre.
       Geranium sangvineum, paa tørre Enge;
sylvaticum, Sting Græs, (som i Hardang. Be-
skrivelse S.34 er kommen urigtig til at staae isteden
for sangvineum,) robertianum, stinkende Stor-
keneb, de Nordenfieldskes Svedfot-Græs, som saa
kaldes, fordi den sønderskaaren gives Creaturene i
Dey eller Salt, naar de plages af Svedfod, det er,
sveder over deres hele Legeme, hvorved Bruken i Ha-
len tillige skal forsvinde nedenfra, at den hænger som
en slap Rem, og omsider falder bort; cicutaria, paa
Eker. De 2 mørke Pletter ved Roden af dens 2de
øverste Blomster-Blade ere besynderlige, ligesom og
de 5 aflange og sorte Corpora tæt nedenfor de 5 store
Stamina. Den i Søndm. Beskrivelse anførte Geran.
columbinum, er nok ingen anden end denne.
       Geum urbanum, den bekiendte Nellikerod,
som nyelig ved mange Forsøg i Dannemark er befunden
tienlig mod Kolden og flere Sygdomme, falder her
paa Præstegaarden i fugtig Sandjord blant Træerne,
paa Fossesholm ved Vandet, item paa Hæggen paa
Modum; rivale, i Mængde paa Engene.
       Glecoma hederacea, Jord-Veddende, i
Haver ved Giærder.