Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Gnaphalium dioicum, Harefod; sylva-
ticum, begge paa tørre Ekrer og Sandjord; alpi-
num, paa Fieldene.
      Heracleum branca ursi, Biørnekloe,
Biørne-Kirkse, paa høitliggende Enge.
      Hieracium alpinum, paa Fieldene; Pilo-
fella; Auricula, Muusøre; præmorsum, pa-
ludosum, sabaudum, umbellatum, alle paa
Engene. Den sidste, som i Flora Norv. med et
gandske beqvemt Navn kaldes Lørfivel, til Forskiel
fra den fattige og egentlig saa kaldte Fivel (Leontod.
taraxac.), bruges Udenlands til at berede den skiøn-
neste gule Farve, som jeg og ved Erfaring har befun-
det rigtigt, da jeg blot ved at skiære dens Grene og
Blade i Stykker og koge Tøiet dermed i Vand og
lidt Alun, har faaet en gandske smuk Farve baade
paa Linnet og Ulden.
      Hippuris vulgaris, i Myrer.
      Holcus lanatus, en sielden Græsart.
      Humulus, Vild-Humle, voxer mangesteds,
og skal være gandske tienlig til Øll-Brygning, til
hvilket Brug den og indsamles.
       Hyoschyamus niger, Bulme-Urt. At
man ved at spise dens Rod kan blive gal og fortumlet
i Hovedet, har man her nyelig havt Beviis paa.
      Hypericum qvadrangulare & perforatum,
Hypericon, ere hinanden meget lige; men den sidste
med igiennemstukne Blade ligesom af Naale, er dog
meest brugelig paa Apothekerne.
      Hypnum crista castrensis & parietinum,
Veg-Mose, indtager alle skovrige Steder ved Roden