Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

af Træerne, desuden abietinum, cupresiforme,
med flere.
      Hypochæris maculata & radicata, Begge
ere almindelige og sidde meget fast i Jorden, siær den
sidste. Den første synes at hindre Græsvæxten, ved
sine over Jorden udbrdte Blade.
      Impatiens noli tangere, ved Bække. Naar
man kiender denne urts særdeles Egenskab og treffer
den, naar Frøet er modent, kan man vel ei bare sig for
at betragte det naturens Kunststykke, som Frøe-Knop-
pene vise, i det de ikke før vedrøres, førend deres Fi-
brer adskille sig paa langs med en Bevægelse, hvorved
Frøet udstødes, og ligesom med Flid og udsaaes.
      Iris palustris, Vild-Sværdlillie, paa fug-
tige Enge.
      Juncus feliformis, Myr-Smolve, skal
være et godt Foer for Qvæget i Sæter-Markene, skiønt
ikke saa godt som den rette Smolve. Festuca ovina;
sqvarrosus, articulatus, bulbosus, bufonis,
pilosus, campestris, alle almindelige.
      Jungermannia epiphyllos, paa raadne
Stokke i Sumperne.
      Lamium album & purpureum, Død-
Rælde.
      Lapsana communis, et sædvanligt Ukrud
i Haverne.
       Lathyrus pratensis, paa Engene ikkun liden,
men under Skygge af Træer meget høi; Sylvestris,
stor med rødgule Blomster, savnes i Flora Norveg.
       Leontodon taraxacum, Fivel. Dens Saft
foreskrives her af Doctroes mod Skiørbug, som især