Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

Huusmænd brugt den til daglig Mad, især i Grød,
og fundet sig meget vel deraf *). Pulmonarius,
Lever-Moes; Nivalis, Islændernes Mariæ Græs,
gives her ogsaa, og er ligeledes malet til Meel, som
er gandske hvidt og mere syrligt end bittert, hvorfor den
ei saa vel lader sig kaage i Melk, som hin, saasom Mel-
ken brister af Suurheden; furfuraceus beskrives som
rar i Sverrige, men paa Næss-Fieldet fandt jeg alle
gamle Træe-Grene deraf; juniperinus,
aphtosus, Alvnæver; proboscideus, Islænder-
nes Gritnaskov, sidder til Klipperne som Stykker sort
Skind, og er ligeledes her malet til Meel af Hr. Poul-
sen, som om alle disse 3 Sorter af Islandsk Moes har
indgivet sin Beretning til Landhuusholdnings Sel-
skabet i Kiøbenhavn; Cocciferus pyxidatus, pa-
schalis, plicatus Lav; lanatus paa gamle Skie-
Gaarder, med flere.
       Linnæa borealis, Norisle-Græs, bruger
man her at røge sig med for hovnede Kinder, kaldet
Kusme eller Kind-Taske.
       Linum catharticum, Purgeerliin, hist og
her.
       Lithospermum officinale. Gunnerus
tvivler i sin Fl.Norveg. at den voxer vildt i Norge
med mindre den er forplantet fra Haverne; men dette
kan jeg bevise, da jeg paa Gaarden Møllenhof har
fundet den vildvoxende og langt fra alle Haver, hvor
den desuden ikke plantes.
       Lobelia dortmannia, i Vandene.

*) Siden den blev funden her, har Hr. Doct. Sundius
       i Christiania ofte forskrevet den herfra til sine Patien-
       ter, og bruger den meget mod Lunge-og Bryst-Syge.