Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Lysimachia vulgaris, almindelig; thyrsi-
flora, mere sielden.
      Lythrum salicaria, ved Grøfter, ligner sta-
chys palustris.
      Malva rotundifolia, i Haver og ved Mød-
dinger.
      Matricaria chamomilla, Kamelblom, ikke
rar; inodora, ved Ager-Rener. Deraf en besyn-
derlig Art-forandring med 1/2 Fingerbred og flad Stam-
me, og en Klase af sammenvoxne Blomster Hoveder
i Toppen: paa Siderne af den flade Stamme udspire
mange tynde Stængler af ordinair Skikelse og med
enkelte Blomster. Jeg har og seet en varietet deraf
petalis erectis in ambitu, disco florum minimo.
      Melampyrum sylvaticum, meest paa Fiel-
dene blant Lynget, heder her Mari-Miøl, ventelig
fordi Frugten ligner Hvede-Korn og kan males til
Meel.
      Melica nutans, paa Engene blant Træer.
      Mentha arvensis, Vild-Mynthe, skal være
meget nærsom for Faarene, som sees deraf, at de paa
tørre Leer-Ekrer kan blive særdeles feede, uagtet de
ikke bær uden en og anden liden Vild-Mynthe. Den
giver en skarp Lugt, som skal foraarsage Hoved-Pine
hos Høst-Folkene, naar de afmeye den, hvor den voxer
i Mængde.
      Menyanthes trifolia, Vand-Trekløver,
ikke i stor Mængde.
      Mudum fontanum, ved Vand-Kilder; pa-
lustre, i Myrer, hvor den ligesom hin er kiendelig af
sin lysegrønne Farve; purpureum, liden, men heel
rød, serpyllifoilium, med ovale Blade &