Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

      Mucor unctuosus, Trold-Smør, seer ud
som en granuleus blød og guul Materie, siddende paa
et tyndt Skind rødt i Kanten. Denne giør Linne
til eet med Huus-Svampen, som dog synes være af
en langt anden Beskaffenhed, nemlig deels som en hvid
svampagtig og blød Skorpe, deels tykkere, inden til
fibreuse, og næsten dannet som en Boletus, ellers
feed at føle til som Smør. Mærkeligt er det, at denne
i de Nordenfieldske fugtige Egne gandske sieldne Væxt,
skal i disse tørre Egne være saa almindelig, og angribe
Huse, som ere satte paa een til Anseende gandske tør
Sand-Grund. Dog forebygges den meget ved at
giøre Luft-Huller i Murene under Huset, men da Kul-
de derved trænger ind om Vinteren, var det uden Tvivl
bedre, efter de Svenskes Maade, at grave en Grøft
omkring Huset, for at udtørre Grunden, og besætte sam-
me med Stene oventil og paa Siderne, hvorved der
forsikres, at man kan blive gandske frie for Huus-
Svamp.
      Myosotis scorpiodes, Forgiæt mig ei,
almindelig bekiendt.
      Myosurus minimus, nedenfor Mødinger i
tør og feed Jord. Dens Meel-Traade ere her næ-
sten altid 8. Af sin lange Frøe-Huse kaldes den
ellers Muse-Rumpe.
       Myrica gale, Pors, ikke meget.
Nardus stricta, Findtop, heder og Hunger-
Dot, fordi Qvæget i Hunger og Foertrang tager den
i Munden, men æder den ikke- See Spydb. Beskriv.
      Nymphæa lutea & alba, Vas-Gaas,
Vandlillie. Under Bladene af den sidste har jeg
fundet mange blanke og gulagtige Corpora, med ind-