Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

       Parnasia, kun sielden.
       Pediculris palustris og sylvatica, ikke
meget.
       Phallus esculentus, Morkler, indsamles i
god Mængde tilig om Sommeren, og bruges meget
i Sause.
       Pimpinella saxifraga, Pimpinelle, i Mæng-
de paa Sand-Bakker.
       Pingvicula vulgaris, Tætte-Græs, vel-
bekiendt.
       Pisum arvense, Vilde-Erter, paa Engene
liig de ordinaire Erter, men af mindre Væxt.
       Plantago major, Veybred; media, Kam-
pe, saa kaldet, fordi 2 eller flere tage hvert sit Straa,
og forsøge hvem der ved sit Straa kan flaae den an-
dens overtvert. Den er her meget almindelig paa En-
gene, hvorimod lanceolata kun sielden sees.
       Poa aqvatica, trivialis, angustifolia, pra-
tensis, annua, compressa, nemoralis, ere alle al-
mindelige Græsarter.
       Polygala vulgaris, paa Engene.
       Polygonum aviculare, Hønsebid, Tram-
pe-Græs; viviparum, Perle-Græs; amphi-
bium, Pile-Urt, med Purpur-Blomster, ved
Dammene; perisicaria, hydropiper, Vand Peber,
omringer alle Hus, især i Vestfossen; convolvolus,
vild Boghvede, skal efter Pallas Anmærkning være
bedre at saae, end den almindelige Boghvede (Poly-
gorum Fagopyrus), fordi den bær mere Sæd,
lider mindre af Kulden, og har den Fordeel, at alt
Frøet modnes paa engang, følgelig kan bedre ind-
samles.