Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

Polypodium vulgare, Zisselrod, filix mas,
Bustlokke, uden Tvivl fordi man dermed lokker Qvæ-
get, som æder den begiærlig nar den kaages, og trives
vel deraf. Dens af mange tykke og kiødrige Lameller
sammensatte Rod, optrækkes af Gederne om Vaaren
og ædes af dem med stor Begiærlighed, hvilket ven-
telig har lært Nordlænderne at benytte sig af den i Foer-
trang, som Gunnerus viser i sin Flora Norveg.
       Nogle tillegge den det navn Tælg, som dog efter
Gunneri Flora skal tilhøre Osmunda struthiop-
teris, fragile, phegopteris.
       Polythricum commune, Biørne-Moes,
sees mere end nok af paa gamle Enge, hvor Græs-
Væxten har taget af, og minder Landmanden at lade
Ploven gaae derover for at giøre Ager og siden god
Eng deraf.
       Potamogeton natans, i Damme og Vande;
perfoliatum og pectinatum, mangfoldig i Elverne,
hvor Giedden siges at æde den begiærlig.
       Potentilla anserina, de Norskes Mure,
meest paa leerig og fugtig Grund, argentea, paa
Ekrer, verna, liig Tormentille; norvegica, ikke
rar. I Kløften af de store Grene udskyder den en
liden enkelt Stilk med Blomster.
       Prenanthes muralis, paa Kalk-Biergene.
       Primula veris, Mariæ Nøklebaand. Dens
Blomstre bruges her til Bryst Thee.
Prunella vulgaris, ikke meget.
       Pteris aqvilinia, Enestab, overflødig i alle
Skove og Braater, hvor den ikke skulde staae saa
unyttig som nu, hvis man efter Hr. Oberste Heides
og fleres Exempel bredde den under Kreaturene, for at