Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

       Rosa canina, Nype Torne, med røde og
hvide Roser. Paa dens Grene findes ogsaa her de
lodne Insect-Galler, ofte store som Æbler, dem man
paa Apothekerne kalder bedegvar, spinosissisma,
mere sielden.
       Rubus cæsius, Biørnebær, Brambær, idæus,
Bringebær, Nordenfields almindeligere end her;
faxatilis, Tryebær, ligeledes; chamæmorus, Mol-
tebær, i god Mængde, dog Nordenfields mere.
       Rumex crispus, Hemull, Hoymoll, voxer
her langt fra ikke saa overflødig, som Nordenfields,
hvor den og vilde giøre langt større Tieneste, hvis man
benyttede sig af den til at sætte Syrlighed paa Mad,
og at bruge den til Fiske-Retter, da den uden Tvivl
vilde udrette meget til at hæmme den af megen Fiske-
Spise foraarsagede Spedalskhed, siden rumices hol-
des for de ypperligste antiscorbutica. Jeg forsøgte
derfor, da jeg var Nordenfields, at lade Fiske-Suppe
berede med Hemull Blade, ligesom med ordinair Have-
grønt, lod og hele Blade kaage deri, og befandt saa-
vel Suppen som Bladene af en gandske behagelig
Smag. Alle de som spiste deraf, befandt sig og meget
vel derefter, dog drev den temmelig Sveed hos nogle;
acetosa, Eng-Syre, hvoraf laves Syre-Kaal.
       Mange Enge og Ekrer staar røde deraf, likesom af
acetosella.
       Sagina procumbens, paa Ekrer, hvor Vand
bliver staaende.
       Salix pentandra, Ister-Vidie, Jolster,
er her mangfoldig og giver sig let tilkiende om Høsten
ved sit hvide Fønn eller Uld, hvori den overgaar alle
andre. Uagtet den kaldes pentandra, har jeg ofte