Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

       Schleranthus annuus, paa tørre Steder.
       Scutellaria galericulata, ved Vandenes
Strandbredde.
       Scrophularia nodosa. Her kaldet Hals-
byld-Rod, fordi Roden kaages i Øll, som drikkes at
svede paa, hvoraf Halsbylden skal fordeles. Dette
har og været Linnee berettet ved Tycho Holm.
       Sedum telephium, Smørbuk, paa Bier-
gene, bruges at blande blant Kaal, ligesom campa-
nula latif., rupestre, paa Møllenhof; acre; album,
sielden. Forunderligt er det, at saa saftige Væxter
som disse skal voxe paa de tørreste Klipper og Bierge.
       Selinum sylvestre, denne meget bittre Urt
voxer paa fugtige Steder blant Træerne, og findes dog
hverken i Gunneri Flora Norveg. eller Linnæi Fl.
Suecica. Roden er deelt i 2 eller flere Parter eller
Hoved Grene, hvorved den adskilles fra S. lacte-
scens.
       Senecio jacobæa, Korsurt, i Haverne.
       Serapias helleborin, har jeg her og paa
Søndmør fundet, paa Steder af lige Beskaffenhed, nem-
lig paa Kalkbierge liggende for Solen, som lader for-
mode, at den helst trives paa denne Bierg-Art.
       Serratula arvensis, i og omkring Agrene.
       Dens Blade sees ofte igiennemborede af en larva
cassidæ, som opholder sig derpaa.
Silene rupestris, paa Klipper og Bierge.
       Sisymbrium nasturtium aqvat., den rette
Bække Karse, men ikke nær saa almindelig som car-
damine pratensis, der bruges her i dens Sted;
sophia, i Gaards-Rummene; islandicum ved.