Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

Dammene, skiønt ikke af den Størrelse, som Figuren
i Fl.Dan.Tab.409.
       Solanum dulcamara, her kaldet Vivang,
sees mangensteds ved Giærder i Skygge af Træer og
Buske.
       Solidago virga aurea, Guld-Riis, al
mindelig.
       Sonchus oleraceus, i Haverne; arvensis,
i Agrene; alpinus, Tort, paa Fieldene erindrer jeg
ikke at have seet.
       Sorbus hybrida, Rogne-Afald, sees paa
Ulvelands-Banken, paa Ringerige skal den voxe i større
Mængde.
       Sparganium erectum, item natans, begge
i Vande og Elve.
       Spergula arvensis, i Agrene.
       Sphagnum palustre, Myr-Moes, Hvid
Moes, giver det her saa kaldte Rosen-Torv, hvoraf
man her betiener sig til at tætte Vand-Render og
Dæmninger, som allerede §5 er viist; det kiøbes
derfor undertiden til dette Brug af dem, som ikke have
det paa deres Eiendom.
       Spiræa filipendula, har jeg seet paa Engene
ved Christiania; ulmaria, Miødurt, almindelig og
velbekiendt.
       Stachys sylvatica, bekiendt af sin stinkende
Lugt. Paa Søndmør kalder man den Skov-Bræn-
denot: Skov-Næsle, palustris, Svine-Rod,
paa Agrer og Ekrer.
       Stellaria graminea, Stierneblomster, over-
alt paa Engene.