Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107

       Tanacetum vulgare, Rinsan, ved Gaar-
dene.
       Taxus baccata, Barlind, i Skovene.
       Thlaspi arvense, i Haverne, lugter som Løg;
bursa pastoris, Hyrde-Taske, i Gaards Rummene.
       Thymus serpyllum, Vild-Thimian, paa
tørre Bakker.
       Trientalis Europæa.
Trifolium repens, Hvidkaal; pratense,
Rødkaal, agrarium, med guldgule Blomster, paa
tørre Bakker.
       Triglochin palustre, ikke meget.
       Trollius europæus, Bollerblom, almin-
delig. I dens runde og sammensluttende Blomster op-
holde sig de mindste Fluer; som man ved at lugte til
dem, let kan trække op i Næsen.
       Turritis glabra, paa tørre Bakker, hvor den
kan blive 1/2 Alen høi, hispida, ligeledes paa tørre
Steder.
       Tusilago farfara, Heste-Hov, Leer-Fivel,
i denne leerige Egn almindelig.
       Vaccinium uliginosum, Blokkebær, Skind-
tryter; myrtillus, Blaabær; vitis idæa, Tytte-
bær; oxycoccos, Tranbær, hvilken sidste voxer i
Mængde og er meget brugelig at perse Saft af til
Punch, Haver-Supper, og deslige.
       Valeriana sylvestris, Vendel-Rod, her ei
saa almindelig som Nordenfields, hvor det blant endeel
Bønder er brugeligt, at kaage den i Øll, og dermed
toe Lammelemmer, hvoraf jeg et Par Gange har seet
god Virkning.