Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om vildvoxende Urter -
  

§ 8 (pdf)

pag.76
pag.77
pag.78
pag.79
pag.80
pag.81
pag.82
pag.83
pag.84
pag.85
pag.86
pag.87
pag.88
pag.89
pag.90
pag.91
pag.92
pag.93
pag.94
pag.95
pag.96
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108

       Verbascum thapsus, Lungefot-Rod,
Dette Navn gives den ogsaa her især af Folk, som
komme fra Oplandene, de vide og at anvende den til
samme Brug, som de Nordenfjeldske, nemlig at pul-
verisere og give Creaturene den ind i Dey, mod Hoste
og Lungefot. Jeg har selv forsøgt dette 3 Gange med
Lykke, og følgelig havt Beviis paa Sagens Rigtighed;
nigrum voxer ligesom hin paa tørre Enge.
       Veronica officinaiis, Ærenpriis; becca-
bunga, ved Vandene, men kun sielden; chamædrys,
paa Engene; arvensis, i Haverne; verna, i Gaards-
Rummene.
       Viburnum opulus, Been-Ved, der og til
Forskiel fra Ionicera xyloft, kaldes Ulv-Ved, Bær-
rene kalder man her Hostebær, fordi de spises mod
Hoste, men tages ikke af Træerne førend ved Kyndels-
misse-Tider, da de først skal være fuldmodne; vibar-
num roseum, Snebold-Træet, som efter Linnæi
Vidnesbyrd ikkun skal være en Artforandring af Been-
veden, sees her plantet ved husene paa Hassel Jernværk.
       Vicia sepium, Skolmegræs; cracca, her
kaldet Jogræs; sylvatica, en smuk Field-Urt med
hvide og blaastribede Blomstre.
       Viola canina, Viol-Blomster, blomstrer
tillig i May; palustris, i stor Mængde paa fugtige
Marke om Vaaren; tricolor, Stivmors Blomster,
kaldes og af sine Blomsters lyse og mørke Farve, den
lyse Dag og mørke Nat, eller slet hen Dag og
Nat; montana, paa Fieldene.
       Urtica urens, Eirer-Næsle; dioica, Næsle,
Brænd-Næsle.