Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fugle -
  

§ 10 (pdf)

pag.111

pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119

Skrift. 4 Tome. Efter B. Gunneri Anmærkning
i Leems Lap. Beskriv. skal den meest ligne Falco
fulvus og canadensis, dog helst den første, skiønt
de begge efter Brissons Meening skal være eet Spe-
cies. 1779, da jeg reiste fra Søndmør, indfandt sig
der et Slags Falke, som man kaldte dem, hvilke jeg
ved denne Leilighed vil beskrive. De vare baade større
og mindre, som dog neppe var andet end en Forskiel
i Alderen. De store vare af Størrelse, som Ravne,
oventil mørke eller mørkegraa med rødbrune Kanter om-
kring Fiærene, hvorimod Fiærene paa Halsen vare
rustfarvede og i Midten sorte, deels sorte og rust-
farvede paa Siderne: Hovedets Fiære ligeledes; Hal-
sen forpaa, samt Brystet og Bugen lysere rustfar-
vede, med lange, vidt fra hinanden staaende og smale
sorte Strimer paa langs; Slagfiærene oventil mørke
og noget sortflammede, de af anden Orden tillige noget
hvidplettede i forreste Kant. Dækkefiærene havde
hvide Spidser, som giorde en hvid og smal Tværlinie.
5 a 6 mørke Tværlinier, alleneste den forreste Deel var
lys rustfarvet og sortplettet, næsten som Brystet og
Bugen. Stiert-Fiærene havde 4 a 5 graa og sorte
Tværlinier vexelviis med hvidse Spidser, og neden un-
der ligeledes, men lysere. Nebbet tilligemed Vox-
Hinden sort, hvorpaa intet guult kunde fornemmes;
Benene gule, bagtil nøgne, men fortil lodne, eller
sokkede, dog strakte sig Sokkene ikke gandske ned til
Tæerne, som vare sorte. De smaa differerede deri, at
de pass Brystet og Bugen vare hvide og plettede, dog
saaes nogen Rustfarve paa Laarene og det forreste af
Vingernes indre Side. Den mærkeligste Forskiel