Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fugle -
  

§ 10 (pdf)

pag.111

pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119

bestod deri, at den 3, 4 og 5 Slagfjær forfra, vare
stærkt emarginerede eller udgravede i forreste Kant, men
hos de store ikkun den 3die. De sorte Tværstrimer
paa Stiert-Fiærene vare hos nogle kiendelig kantede
med hvide Linier, men hos andre ikke. Deres Tal
var hos begge 12. Begge opholdte sig paa Søndmør
Vinteren og Vaaren igiennem, og ødelagte en Mæng-
de Fugle-Vildt af Ryper og Orre-Fugle.
       Hønse-Høgen (Falco æruginosus) har jeg
seet midt om Vinteren fare lige igiennem et Vindue
for at forfølge andre Fugle. Ei alene Krager, men
og Huus-Svalen og Liin-Erlen sees her at forfølge
Høgen, den første med stærkt Skriig, den anden med
idelig Sang, hvoraf man kan vide, at Høgen er i Nær-
værelsen, hvilket jeg ikke veed at have seet eller hørt
Nordenfields. Spurve-Høgen skal her være seet
at pille Kaal-Madiker i Haverne, hvilket dog andre
paastaae at være Giøgen. Midt paa Sommeren 1783
blev her fanget en liden Høg-Art, som jeg her vil be-
skrive. Den havde et maadelig langt og tygt Neb,
hvis Overkiæbe krummede sig med en liden hvas Spidse
over Underkiæben; Tungen var spydagtig, Svælget
og Munden Zinoberrødt og Mund-Vigene ligeledes;
Næseborene runde og noget udstaaende, som tubi;
Øinene blaa og Øie-Laaget som en hvid Ring;
Nebbet og Nebbinden, der var kun lidet kiendelig,
mørk, dog den undre Kiæbe gulagtig. Paa Hovedet
sadde endeel hvide Fiær, ellers var den overalt mørke-
graa med lyse Kanter omkring Fiærene, der giorde lige-
som Tværlinier, endeel brune Tværstrimer saaes og
meest paa Vingerne; alle Slagfiærene hvide i Spid-
sen og i begge Kanter brunplettede, dog vare Pletterne