Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fugle -
  

§ 10 (pdf)

pag.111

pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119

Flokke Nord ad. Dens Flugt er da artig at ansee,
formedelst sin Kiilagtige Form, med Spidsen foran, og
indenfor den yderste Rad sees mange mindre Rader af
flyvende Giæs i samme Orden. 1783 den 3die April
saaes et Slags sorte Fugle, hvide under Bugen, hvilke
man i Begyndelsen ansaae for Graagaasen, da de
fløi paa samme Maade, men befandtes siden at være
et Slags ubekiendte Søefugle, uden Tvivl den rette
Gaul (Anser bernicla), hvorimod Graagaasen ikke
kom førende den 3 Maii i samme Aar, som var Kaars-
misse-Dag og just den Tid, den sædvanlig pleier at komme.
       Af Ænder sees især i Eikern-og Fiskum-Van-
det Stokænder (Anas Boschas), Krækænder
(A. Cracca), Dukænder (A. Qverqvedula),
Orrer, sorte Ænder med en Pukkel paa Nebbet, A.
fera, som eller kaldes Søe-Orre, Hav-Orre,
dog mærkes de ikke uden der er Uveir i Havet. Fisk-
Ænder, Mergus Merganser, Fauna Svec. Ser-
rator, System. Nat. it. O.Fabricii, dog i Far-
ven afviger saavel Hannen som Hunnen fra disse Autho-
rers Beskrivelser.
      Maage, Graamaage kommer flyvende hid op,
saa ofte der er Uveir i Havet. Heyrer sees under-
tiden ved Vandbreddene. Lommen lader ofte sin
Røst høre, hvoraf man pleier spaae om Veirets Be-
skaffenhed.
       Af Sneppe-Arter gives her Spover (Sco-
lopax phæopus), som dog ere rare at see. En som
her blev skudt, var sort paa Nebbet og blaa paa Fød-
dern; Kroppen oventil mørk med brune Spetter om-
kring Fiærene; Vingernes Dækkefiære ligeledes, men
lysere; Slagfiærene sorte med hvide Spetter paa indre