Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fugle -
  

§ 10 (pdf)

pag.111

pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119

Kant, de øvrige hvidspettede paa begge Kanter, den
første eller forreste Den meest hvid, Ryggens nederste
Deel hvid, Halen selv hvid med brune Tværlinier,
Struben hvid, Brystet og Bugen hvide med brune
Spetter som Linier. For ved hvert Øie sad en sort
Plet. Paa Søndmør har jeg havt den effen af samme
Farve, som dog ikke stemmer overeens med Linnæi
Beskrivelse. Horsegiøgen (Scolopax gallinago)
skal og være her, skiønt jeg ikke har seet den, Gun-
nerus adskiller den fra Skoddeføllen (Tringa lit-
torea), som mig og Nordenfields er tilbragt under
dette Navn. See Søndm. fub. tit. Skoddesøl. Rut-
ten, Nat-Rugen (Scolopax rusticola) er her
mangfoldig, og maae enten overvintre eller meget sildig
flyve herfra, da jeg har havt en skudt midt i Novbr.
Beccasin (Tringa hypoleucos) er her bekiendt
nok. Uagtet den splittede Tæer, har jeg dog Nor-
denfields seet svømme over paa smaa Elve, ved hvis
Bredde den stedse gaaer og piber om Sommeren.
Field-Hierpe (Charadrius apricarius) kaldes og
Heiloe, it. Agerloe, fordi den ofte indfinder sig i Flok-
ke paa Agrene om Vaaren.
       Tødder, Orfugl, Ryper og Hiærper falde
her som andensteds.
       Skov-Duen (Columba öenas) oppiller
Kornet paa Agrene om Vaaren. At den maae æde
Leer, helst det, der er falt, maae sluttes deraf, at den
saa meget opholder sig ved det salte Leer i en liden Dal
ved Hassel-Jernværk, som derfor kaldes Duedalen,
see foran §.5. Ringel-Duen er rarere, og af
Farve graablaa med en hvid Stribe paa hver Side af
Halsen.