Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fugle -
  

§ 10 (pdf)

pag.111

pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119

       Trost (Turdus pilaris), item en større Art
kaldet Field Trost, Blaa Nakker, som kommer ned
til Husene, naar den venter megen Snee og Kulde.
Tale Trost, Maal Trost (Turdus hiacus), deraf
ligeledes en Artforandring, fuldkommen dobbelt saa
stor. Farven er eens, undtagen at denne paa Vin-
gernes undre Side er hvid, hvor hin er rødbrun;
alle Slag-og Stiertefiærene have hvide Kanter og
Spidser, som fattes hin. Fødderne ere gule, helst
bagtil. Den er og mindre brun udenpaa Vingerne,
og de trekantede mørke Pletter, den lille har baade paa
Brystet og Bugen, har den store ikkun paa Halsen.
       Sidenschvantz (Lanius garrulus) kommer
ofte i Flokke om Høsten med Snee. Norsk Papegoy
(Loxia enucleator) er heel rød (skiønt de gamle
efter Linnæi Beretning ere gule) undtagen Vingerne
og Halen, som ere mørke. Nogen Linea alarum
duplex har jeg ikke mærket hos dem, men derimod en
mørkebrun Plet ved hver Mund-Vige. I Buur
gaaer den idelig fra en Staal-Streng til en anden,
og qviddrer mere end den synger. Loxia pyrhula
Dompap sees her ogsaa, men L. curvirostra Kors-
nebbet, veed ingen af at sige.
       De Sang-Fugle, som sanges her og sættes
i Buur, ere fornemmelig Sisicher, Stillitzer, graa
Irisk, Gunneri Fringilla flavirostra, item Lerker.
For megen Snee om Vaaren sees Snefuglen, Em-
beriza nivalis, Gulspurven eller Skulen, som
er en større Art og mere guul, Emberiza citri-
nago, item Fringilla linaria, de Nordenfieldskes
Sisserønnik.