Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.118

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

 

       Hertil kommer Bogfinken, Fringilla cælebs,
item F. Trochilus, som jeg ogsaa har seet her. At
Alauda campestris ogsaa sidder i Træerne, har jeg
observeret ved den Anledning, at en Kat lurede efter
den i et Træe, og sprang, da Fuglen fløi bort, lige
hen i Luften, hvor den greb den og faldt med den til
Jorden. Motacilla phöenicurus, kaldes her som
andensteds Rødstiert, Blodfugl. Fringilla Mon-
tifringilla, item Montana, Loxia chloris, Mota-
cilla hippolais & rubecula, item Muscipula atri-
capilla, som jeg har seet Nordenfields, gives ved ogsaa
her. da man der gemeenlig kalder dem Field-Fugle,
fordi de komme over Fieldene fra Oplandene ned til
Søe-Kysten.
       Svalernes Flugt nær Jorden eller Vandet,
betyder her som andensteds Regn, fordi de smaa Myg,
som de fange, da holde sig nedrig i Luften. Kirke-
Svalen, Hirundo apus, som her kaldes Johan-
nes Svale, sees ofte at falde ned af Kirke-Taarnet
og slaae sig ihiel, som viser, at den er svag i Hovedet.
       Huus-Svalen, H. urbica, heder her Mariæ
Svale, Dig-Svalen. H. riparia, sees og nok af
ved Elven. Natte Ravnen, Caprimulgus, lader
sig stedse see om Sommer-Afterne, for at fange Insecter
især paa de smaa Oldenborrer, Scarabæus solstitialis.

 

§.11. Om Fiske og Krybdyr

      Alle egnens Fiske-Arter ere, som følge:
      Aaal har man her baade i Elver og Vande.
Nogle æde dem slet ikke, andre holde den, især naar
den beredes med Suppe. kaldet Aale-Suppe, for en
stor Delicatesse.