Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

       Aborre, een af denne Egns skiønneste Fisk
især Kien-Abor (som falder i Kiærn eller Kien) og
ere de feedeste. De fanges især om Foraaret. Abor-
ren siges aldrig at frygte for den graadige Giedde,
men vender kun Halen til den, naar den er kommen
den nær, da Giedden for dens skarpe Finners Skyld
ei tør angribe den.
       Brasen (Cyprinus brama) falder undertiden
i stor Mængde i Elven, men ei saa god som Ringe-
riges Brasen, der især er berømt. Den saavelsom
Hærsling og flere Slags Færsk-Vands-Fiske, falde
noget besværlig at spise, formedelst deres mange Been
i Kiødet; men naar de ere feede, mærkes Benene
ikke synderlig, desuden kan man ved at give dem mange
fine Tvær-Snit, førend de kaages, skiære Benene over,
saa de blive ukiendelige.
       Flire (Cyprinus vimpa) falder her under-
tiden af anseelig Størrelse. Jeg har havt dem, der
har været 3 1/2 Qvart. lange og 1 1/2 Qvart brede. Paa
en saadan fanget sidst i Junii, haver jeg seet mange saa-
danne hvide og hvasse tuberculi, som og Artedi melder
om, men andre, som samme Tid bleve fiskede, havde
dem ikke. De vare alle meget feede og velsmagende,
uagtet Artedi skriver: Caro parum sapida.
       Flynder, Pleuronectes flesus, de samme
som ellers kaldes Rigske-Bytter, fiskes her ofte
i Elven, og smager godt, skiønt de falde kun smaa.
Dens skarpe Tandhegle ved Raden af Finnerne og
langs Siderne, samt dens Spina ad anum, viser at
den er P. Flesus.
       Forell. See Tømmerdragernes Beskrivelse
og Sammenligning med samme.