Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

       Giedder, en af de største og tillige første Fiske,
som fanmges om Foraaret, saasnart Isen gaare af Elver
og Vande, hvorfor de kaldes Iis-Giedder. Til Be-
viis paa dens Graadighed anføres, at man i een har
fundet 7 andre Giedder og 14 Rødfiæringer. Man
veed og at fortælle, at Mennesker, som har holdt Hæn-
derne i Vandet for at afskylle Fisk eller Klæder, ei
alene ere blevne bidte af dem, men og staaet Fare for
at trækkes udi Vandet.
      Gorkimer, (Cyprinus aphya) skal efter
Beretning opæde Ørretens Rogn i Bundene, og for-
aarsage samme Fiskes Aftagelse. Men derimod skal
og Ørreten stedse jage efter den og opsluge den; den
bruges derfor og til Madding af dem, som skal fiske Ørret.
Den er ellers den mindste af alle vore Fiske, sortprik-
ket paa Kroppen, samt rød om Munden og paa Fin-
nerne.
       Hærsling, Cyprinus dobula, en smuk sølv-
blank Fisk med store Skiæll, og temmelig behagelig at
spise, naar den er feed, da dens mange fine Been ikke
synderlig mærkes. Især holdes Hovedet for meget de-
licat. I Fiskum-Vandet falde de beste og fedeste.
Bugen er flad, Sporene kløftet, Ryg-og Rumpe-Fin-
nerne har nu 10 nu 12 Straaler. Hos nogle ere Fin-
nerne røde, hos andre ikke.
       Hork, Pderca cernua, en liden Fisk med hvasse
Finner, har nogle Gruber eller Cavitter paa Hovedet,
og bruges til Madding for andre Fiske, men spises ikke.
       Karudse, falde her i alle Damme, men blive
ikke synderlig store eller fede, ventelig fordi man an-
vender ingen Flid paa at rense sine Damme, eller at
sætte sine Karudser af een Dam i en anden, hvortil dette