Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

ligesom Laxen aftager i Godhed om Høsten, saa tilta-
ger derimod Læxingen, og er derfor silde paa Høsten
næsten dobbelt saa høi i Priis, som i Begyndelsen.
Straalernes Antal i Finnerne kommer med Linnæi
Beskrivelse overens, den har og paa Ryggen sorte
Puncter af Størrelse som Erter, men uden brun Ring.
       Mort, Cyprinus rutilus. Pinna dorsi
ossic.10.pect.10, ventr.9. ani 10 ad 11.
cauda bisurca. Alle Finnerne, undtagen Ryggens,
ere rødagtige, Øie-Ringen guld-og sølvfarvet,'
Underkiæben lidet kortere end Overkiæben, dens sqva-
mæ ere ikke vix conspicuæ, som Linne skriver,
men ringere efter Artedi, promole piscus satis
magnæ.
      Neuenaugen, Petromyzon fluviat. faaer
her det foragtelige Navn Troldfisk, og spises aldrig.
      De store har jeg ikke seet, da ingen fanger dem, men
de smaa sees ofte i Vandhuller ved Elve-Bredden om
Høsten, naar Vandet er udtørret, da de stikke ofte
op med Hovederne, som for at trække Luft, og svømme
yderst i Vand-Kanten med mange Sving og Bugter,
hvori de ligne Petromyzon marinus, der svømmer
paa samme Maade i Vandbrynen paa Havet. Denne
sidste er det jeg i Søndm. Beskrivelse har anført under
det navn Neuenaugen.
       Priik eller Priit, Cyprinus alburnus, som
og kaldes Bleke, fordi den er bleeg, som Hvidtling,