Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

den ligner ellers meest en Sild, endogsaa deri, at
Skiællene let falde af. Imellem Bugfinnerne hentil
Anum gaaer en ophøiet Rand, eller Cavina ven-
tris, som Artedi rigtig anmærker. Den kaldes og
Løver, hvilket tiener til Giensvar paa Hr. Müllers
Spørsmaal, Prodr. Zoolog. Dan. pag.51.
      Roy, Salmo alpinus, den samme som de
Nordenfieldskes Rør, fremkommer kun sielden, og,
som der siges, ikke uden i Øxne-Vandet ved Ekern.
Paa Modum har jeg seet den over 4 Qvart lang og
1 1/2 bred, samt meget feed som Lax, da jeg Nordenfields
aldrig har fundet nogen over 1/2 Alen lang. Rør og
Giedde-Rør, som og kaldes Blegrør, (hvorom jeg
har meldet i Søndm. Beskrivelse,) ere kun adskilte
som Han og Hun, eller som Melke-og Rogn-Fisk,
dog falder Hannen noget større end Hunnen.
      Rødfiæring, see Syrill.
      Siik, Salmo lavaretus, er uden Been i
Kiødet og derfor god at spise færsk, men taaler ei at
ligge. Den gaaer til i Mængde om Høsten og skal
være best i December. De Tænder Artedi tillægger
den i Over-Kiæben og paa Tungen, ere subtile og bløde,
saa de ei kan føles.
      Skall eller Skâl, Cyprinus erythrophtal-
mus, ligner meget Hærslingen, som dog er mere bred
med større Skiæll og fastere Kiød. Jeg har endnu
ikke seet denne Fisk, som her kun falder af en Hændel-
se i Elven ved St.Hans Dag, men efter Beskrivel-
sen kan den neppe være andet end C. Eryth. de Dan-
skes Skalle, Rødskalle. Den roses ellers som tem-
melig velsmagende.