Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Fiske og Krybdyr -
  

§ 11 (pdf)

pag.119

pag.120
pag.121
pag.122
pag.123
pag.124
pag.125
pag.126
pag.127
pag.128
pag.129
pag.130

      Syrill, den samme som andensteds, saasom
ved Christiania, kaldes Rødfiæring, i det mindste har
jeg ingen Forskiel kunnet mærke imellem dem. Det
sidste Navn tillægges den, fordi den Fiære eller Fin-
ner (Brystfinnerne undtagne) ere røde, dog meest Bug-
finnerne. Den har store Skiæl, alle stribede, eller
tegnede med 4 Striber paa øangs, Øie Ringen er rød
eller guldfarvet, og af den Aarsag er det nok Hr. Mag.
Wilse holder den for Cyp. erythrophtalmus, skiønt
den efter Straalernes Tal i Rumpe eller Bagdinnen,
som ere 12, heller synes være Cypr. Idbarus, som
og er Hr. Müllers Meening, Prodr. Zoolog. Dan.
      Tømmerdrager, som og kaldes smaa Ouer,
er et Slags smaa Lax, som gaae til i Elven, i Mæng-
de om Vaaren, og af mange holdes for Laxens Yngel,
i hvilket Fald det vilde være en uforsvarlig Feil at
fiske den i saa stor Mængde om Vaaren og for samme
eller tilkommende Aar skille Laxefiskeriet ved ligesaa
mange store Lax. Men dette strider dog mod andres
Mening, er vel og i sig selv ugrundet, som best sees
af følgende Beskrivelse. Den er kun en Tværhaand
lang, liig en Lax, men uden Skiæl; Underkiæben er
kortere end Overkiæben; begge have hvasse Tænder,
Gummen en hvas Tandbælge af 3 Rader krumme
Tænder, og Tungen en toradet Tandhægle af endnu
større og indad vendende Tænder. De 2 store og
enkelte Næseborer sidde i temmelig Fordybelser. Langs
Bugen hentil Buginnen gaaer en Fure eller Strime.
Den 1ste Rygfinne har 13 Str. Brystfinnen 12 a 13.
Bugfinn.9. Rumpefinnen ligeledes. Sporen er meget
kløftet. Geilhinden har 12 Straaler. Paa Siderne
har den 9 a 10 store aflange og firkantede Pletter af