Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

en ydmygende Tanke. at den giør ingen Forskiel imel-
lem Menneskers døde Legemer og Aadsler, efter hvilke
sidste man veed, at dette Slags Insecter ere meget be-
giærlige; oblonga, det er en Feil i Linnæi Beskri-
velse, at den først beskrives lineis elevatis senis,
som er rigtigt, og siden striis elytrorum elevatis
decem, som er urigtig.
     Cassida viridis, nebulosa, viridis, cor-
pore atro, elytris atro - punctatis, thorace
punctis duobus albis, synes tilstrækkelig adskilt fra
nebulosa, ved Hals-Skioldets hvide Puncter, fun-
det paa Erter.
     Coccinella, deels med røde Vingedækker og
sorte Puncter, saasom 2,3,5,7,10,11,13 punctata,
deels med røde Vingedækker og hvide Puncter, saasom
14 & 16 punctata, deels med sorte Vingdækker og
røde eller gule Puncter, 2,4,10,14 pustulata.
Den smukkeste og meest bekiendte er 7 punctata,
gemeenlig kaldet Nøkle-Pige, som og er den sæd-
vanligste; bipustulata seer mere ud som et Insect-
Eg, end et levende Dyr, og bevæger sig ikke for at und-
løbe som de andre. Linné skriver, at den sees i Sep-
tember, men her i Junii og Julii; dens Puppe er
ikke spinosa, som han kalder den, men glat, og det
er kun den i Midten sprukne Ormehuud, som endnu
hænger ved den paa Siderne, og har beholdt sine
spinas eller Tiørner, der altsaa ei høre Puppen til.
      Chrysomela graminis, ænea, alni, betu-
læ, vitellinæ, polygoni, populi, den største,'
hvis Larve og Puppe ere graae og sortpuncterede, sees
i Mængde paa Aspetræets Blade, hvilke den fortærer,
at intet uden deres Fibrer bliver som et scelet til-