Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

bage; Boleti, ligeledes temmelig stor i sin Art, har
2 gule og takkede Tværbaand, og allerbagerst 2 gule
Pletter, som Linné anseer for det 3die Baand; tri
denata, qvadripunctata, qvadripustulata, ru-
fipes, Følehornene ere hos de mindste som ere Han-
nærne, længere end Kroppen, men hos hine kortere end
samme, hvorom Linné og Fabricius intet melder;
Oleracea, Jordloppe; Striata nova, af samme
Størrelse, med en guul Strime paa langs paa hvert
Vingedække, ellers heel sort og fint punctueret. Den
er vist nok Hr. Wilses chrysomela lunata, da de
gule Linier ere krummer undertiden. 1782 giorde den
Skade paa Kaalen, men sparede Hierte-Bladet, hvor-
for den kom sig igien.
      Curculio violaceus, paa Fyrren. Fortil paa
Bugens Sider har den en hvid eller lys Strime, hvor-
om Linné og Fabricius intet melde; Cyaneus har
en hvid eller lys Punct bag i thorax. 1891 fordær-
vede den Aspens og Birkens Blade meget; Pini,
ovalis, abitis, en besynderlig Varietet deraf, eller
maaskee et nyt Species, kan sees aftegnet og beskrevet
i mine Norske Insect. Beskriv. 4de Stykke, nov.act.
Havniens. See og Hr. Wilses Spydb. Beskriv.
S.72, hvor han rigtig tillægger den maculas luteas
ordinates in madum clepsydræ, pyri, argen-
tatus, fortærede gandske Rønnetræets Blade 1780.
Snuden og Hovedet er længer end Hals-Skioldet,
men Snuden for sig selv kortere, som synes at stride
imod Linnæi Beskrivelse, ovatus. Desuden gives
her Curculio longirostris femoribus muticis,
cinereus, elytris tuberculatis, atro-fasciatis;
C. brevirostris, femoribus muticis, antennis