Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

ciliato-serratis, fusco ferrugineus in plantis,
med flere, som jeg ikke veed at henføre til de tilforn be-
kiendte Arter hos Linné eller Fabricius.
       Attelabus coryli, monoceros, fundet fast-
sittende til Tiære Blomsterne Lychnis viscarius,
formicarius, uagtet Linné tillægger den Conatum
mordendi irritum, har jeg dog seet den bide et
Fruentimmer paa Haanden, saa den bulnede meget;
Buprestoides, stor, har Følehorn ligesaa lange som
baade Hovedet og Hals-Skioldet, imod Linnæi Be-
skrivelse; den kommer om Sommer-Aftener flyvende
ind i Husene.
      Cerambyx, Træe-Buk, Meridanius,
ædilis, bekiendt af sine overmaade lange Følehorne;
efter Fauna Svec., skal nok være ad basin anten-
narum, med mindre derved skal forstaaes scutel-
lum s.apex pallidus ad basin elytrorum; Fur,
sees her langt mindre end Nordenfields, og fordærver
ikke saa meget tørre Inscter; Cursor, inqvisitor,
carcharis, meget stor; rusticus, ligeledes; vio-
laceus, mangfoldig i Husene; testaceus, heel rød-
brun; variabilis, mørkbrun med 2 Indtrykkelser paa
Hals-Skioldet, deraf en mindre, som gandske ligner
Frischs Tegning 12. Tab.6.fig.3., en anden dob-
belt saa stor.
     Leptura sangvinolenta, heel sort med røde
Vingedækker, som giver den en skiøn Anseende; vir-
ginea, liig Cerambyx violacea, men guul paa
Vommen; rubra Melanura.
      Cantharis noctiluca, har jeg ikke seet uden
i dens Larve, St.Hans Ormen, som her ofte sees i