Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

      2.) Halv-Skeedvingede Insecter.
Cicada spumaria, Trold-Spy; viridis,
den største med flere.
       Nepe cincerea, i Vandene. Notonecta
glauca, ligeledes.
       Cimex lectularius, Vegge-Luus, skiønt
den kaldes aptera, vil dog nogle forsikre, at de har
seet den flyve. Ved Flue Svamp, Silde Lage, Ter-
pentin, Tobaks-Sand og deslige, fordrives de, dog van-
skelig; Griseus, i uendelig Mængde paa Træerne og
Græsset 1782; Baccorum, Værfiis, skal 1781 have
giort Skade paa Kornet, især Bygget, som den igien-
nemstak og aad Kiærnen af; Oleraceus, Pukluns,
bekiendt af den Skade, den giør paa Kaalen, som især
skeede den varme og tørre Sommer 1781; prasinus
hyoschyami, pini, lacustris.
      Aphis, Bladluus, mange Slags, blant hvilke
jeg kun vil nævne Aphis avenæ, som i Mængde op-
holdt sig paa Havre-Kornene om Høsten 1782, dog
kun de grønne Korn, hvilke den igiennemstak og for-
dærvede. Den var Egebrun med sorte Pigge i Rum-
pen, samt sorte Fødder og Følehorne, de unge og
mindste vare kun gule.

      3.) Skiællvingede, eller Sommerfugl Arten.
Af Papilionerne, Dagfuglerne, gives her
Pap. cratægi, hvis sorte og brunstibede Larve saaes
mangfoldig paa Rønnetræerne 1782; Brassicæ, som
sætte de bekiendte Kaalorme; Rapi, ligeledes hvid
men liden; Napi, ligeledes med grønagtige Strimer
under Vingerne; Rhamni, heel guul og meget al-
mindelig; Hyperanthus, mørk, sees mere om Afte-