Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

som der blev forglemt, at de alle vare Hunner med
lange Stierte eller Egleggere, og at de komme bag-
lends ud, uden Tvivl for ved disse Stierte at bore Hul
paa Koqven og bane sig Udvei af deres Fængsel; Vi-
nula, hvis Larve med sin Gaffel-Stiert her ofte sees;
Salicis, hvis Larve saaes i Mængde paa Salix pen-
tandra 1780. Sommerfuglen setter grønne Eg,
omgivne med et hvidt Skum, der hærder ligesom til
et Sukker; Rubi, loc.citat.No.6.; Jacobæa,
hvis sorte og guulringede Larve saaes mangfoldig paa
Senacio jacobæa 1781. Sommerfuglen er prægtig
af sin høirøde og mørke Farve.
      Hertil hører Noctuæ, Uglerne, saasom
Noctua humuli, hvis Hun er brandguul, men Han-
nen hvid med usædvanlig korte Følehorne; Glyphua
& Mi, begge temmelig lige; noget W eller M har
jeg dog ikke fundet hos den sidste; Gamma, Figuren
paa dens Vinger ligger et y eller x hvis Crura ven-
der mod Vingernes yttre Side, ei den indre, som Fi-
guren hos Frisch viser; Oleracea, pisi, sees fote
indenfor Vinduerne i Husene om Høste-Aftener; Ex-
clamationis. Figuren paa dens Vinger ligne dog
mere et y eller Jota end Signum exclamationis!
Brassicæ, dens Larve har jeg fundet deels graa med
mørke Strimer, deels Sodsort og guulstrimet, som ei
stemmer overeens med Linnæi Beskrivelse. Ph.
Noctua spirilingvis, subcristata, alis nigrican-
tibus, macula duplici, margineqve, crassiore,
albidis, ligner meest plecta. De 2 hvide Pletter,
af hvilke den nederste er Nyredannet, hænge sammen
med den hvide Side-Linie, desuden har den 3 bug-
tede, men lidet kiendelige Tvær-Linier, de undre Vinger