Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

mørke med hvid Bræmme bagtil og under. Dens
graa og jevntykke Larve med brunt Hoved og Hals-
Skiold fortærede Byg-Sædens Rod paa Ringerige
1782. Sognepræsten Hr. Essendrop har forsikret
mig derom, da han tilsendte mig nogle af dem i Sand-
jord, som syntes være nær ved deres Forvandling og
krøbe i Jorden den 18 Junii, for at indtræde i deres
Puppe-Stand, efter hvilken Tid man altsaa har intet
af dem at befrygte.
      Geometræ, Spandene, saa kaldte af deres
Larvers Gang, ere mange: Jeg vil kun nævne Pusa-
ria, qvadrifasciata, askegraa, med et eneste blaa-
agtigt sort Tværbaand; Hvi kaldes den da qvadri-
fasciata? Undulata, hvid at see til, men egentlig
lysebrun med hvide bølgeagtige Tværlinier; Margi-
nata synes i Flugten ikkun halv saa stor som den er,
fordi det hvide paa Vingerne alene kommer tilsyne, men
ei den sorte Rand som omgiver dem; fluctuata, sees
stedse paa Vinduer om Høste-Aftener, ligesom en
Noctua; det samme gielder og om qvadrifascita;
Alchimellata, remutata, potamogeta. Blant
Phalæna pyrales, hvis Vinger ere sammenknebne
i Figur af en Trekant, vil jeg kun nævne den lille
smukke Ph. p. purpuralis, og blant Møllene Ti-
neas, ikkun melde hvad den sædvanlige Tinea ta-
petzella gnager, at man her, for at forsvare Foerværk
fra disse Møll om Sommeren, enten hænger det i Pri-
veterne, eller bestrøer det med Peber eller Malurt,
eller og blot legger det blant Lintøi i Dragkister.

     4.) Neuroptera, Rætvingede Insecter:
Libellula, Guldsmed, Lang-Trold. L.
virgo og flava ere de almindeligste. Den første har