Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

giør sig en Uld-Koqve til Vinteren, men ei om Som-
meren, da saadan Forsigtighed ei behøves, hvilket alt
jeg paa et andet Sted har viist udførligere.
      Panorpa communis, ved Vand-Dammene.
      Raphidia, Kameel-Halsen, der bær Halsen
som en Kameel.

      5.) Hymenoptera, Glas- eller Klar-Vingede
             Insecter:

Cynips, Gallehveps, der legger sine Eg
paa Træernes Blade, hvoraf kommer til en Orm, der
æder sig ind i Bladet, og deraf igien ved Træe Saftens
Tilflod en Galle eller Knyle, som især sees af Galle-
æblerne. Her gives Cynips rosæ, som foraarsager
de gule uldagtige eller lodne Galler paa Nype-Tornen
kaldet Bedegvar; Cynips amerinæ, som setter de
store Knyler eller Knuder paa Jolsteren Salicis
pentandræ Grene; Cynips qvercus folii, Galle-
æbler med flere.
       Tenthedro, adskillig Slags, saasom Ame-
rinæ, gandske liig Vitellinæ, Fyllekummeren,
(see Søndm.Beskriv.) alene med Forskiel, at Vom-
mens Sider, men ikke Følehornenes Køller, ere rød-
brune; Abietis atra; viridis; rosæ, afviger deri
fra Linnæi Beskrivelse, at Ryg-Skioldet er oventil
rødt, skiønt Spidsen eller Skiltet sort; Saltuum fla-
va; Salicis, dens Larve giorde Ribs-Træerne skalde-
de 1782. Hertil kommer T. antennis septemno-
diis, abdomine pallide flavo, fasciis 8.nigris;
item T.anten,spetemn. atra nitida, thorace
utrinqve ad basin, macula rufa, fundet paa Røn-
netræe.