Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

hastig; Cæspitum, an Varietas? Kakkelovns
Myre, holder til i Sodet i Kakkelovns Piberne, hvor
ei ofte kommer Varme, og opfylder Husene, naar de
flyve ud, som skeer i Julii og Augusti. Forskellen
imellom den og F.cæspitum er, at Hannerne, see ud
som genus neutrum cæspitum, og Hunnerne, som
Hines Hannes, neml. med stumpede Knuder isteden for
Tiørne, og med Følehorne, hvis første Leed er langt
kortere end paa hine *). Genus neutrum af denne
Art hr jeg ikke seet, da den holder sig bestandig i
Ovn-Røret og kommer ei tilsyne. Man kan ellers
med denne korte Beskrivelse sammenligne hvad jeg
Acta Havn.T.X.No.I. har anmærket om Form.
cæspit. Man seer og heraf, at det Raad mod My-
rer, at strøe Sod i Haverne, ei gielder om alle Myrer.

       6) Diptera, tovingede Insecter:
Oestrus bovis, Værre, som sætter den Orm
Værren i Køernes Ryg.
      Tipula, Stankelbeen, Ørestikker. Tipu-
la rivosa, den smukkeste, hvis Tegning Act.Hol-
mens. er meget slet, hvorfor jeg paa et andet Sted har
besørget en bedre T. crocata, af sort og guul Farve,
som dog meget varierer; Oleracea, hvis Larve for-
tærer Mad-Urternes Rødder; Lunata, arundineti,
med flere, hvortil kommer T. atra, thorace pedi-
busqve rufis, femoribus clavatis, tibiis spino-

*) Hos andre har jeg dog fundet dem ligere Tiørner end
       Knuder, og hvad Ledernes Længde i Følehornene an-
       gaaer, da har jeg hos Formicas fundet dem meget for-
       anderlige. Jeg finder altsaa ingen væsentlig Forskiel
       imellem denne og Form.cæspit.