Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

sis; besynderlig derudi, at de bageste Laar har en stor
og tyk Grundleed, om en Kølle.
       Musca, Flue, bombylans, mystacea, deraf
den Artforandring eller rettere et nyt Species, hvorom
meldes i Hard.Besk., befindes Norden og Sønden-
fields af een Beskaffenhed, neml.antennis setariis,
apice thoracis ferrugineo, fascia alarum fusca,
femoribus basi albis, lapponum, florea, ne-
morum, noctiluca, i Vinduerne; diaphor. Fa-
bricii, eller samme lignende sc. Musca, antennis
plumosis pilosa atra, secundo tertioqve abdo-
minis segmento lateribus luteis diaphanis;
endnu en anden liig Huus Fluen, antennis plumo-
fis, segmento abdominis primo secundoqve
lateribus luteis diophanis, linea intermedia
longitudinli atra, bliver nok M.canicularis
Fabricii, som dog har antennas setaris; ribe-
fii, menthastri, mellina, vomitoria, carnaria,
domestica, fera, grossa, scybaloria, vibrans
med flere, hvortil jeg endnu maae legge M.antennis
filatis, glabra, violacea, abdomine striis, trans-
versis argentis, alis atris, femoribus crassis.
Den er liden lang og smal, med mange Rynker paa
Vommen, som hos nogle ere sølvfarvede, hos andre
ikke, (som er Kiønnets Forskiel,) antennæ oblongo
ovatæ cylindraceæ; os proboscide cum pal-
pis, sees paa Vinduerne.
      Tabanus, Klæg. T.bovinus, bromicus,
autumnalis, tropicus, fundet øverst paa Næss Fieldet,
men uden Striber i Øinene; cæcutiens, Blinding.
Man har her den Tanke, at naar det regner ved St.
Hans Tid, faaer man ikke mange Klæg det Aar.