Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

       Culex pipiens, Myg, Conops culcitrans,
seer ud som en Huusflue, men har en lang Preen
eller et Sue Rør i Munden, hvormed den stikker igien-
nem Strømper og tynde Klæder, helst i Regnveir,
Aselus marginatus, tipuloides. Bombylius
major, besynderlig af sine deels kullsorte, deels lyse
Vinger. Hippobosca eqvina, Heste-Flue,
Steen-Flue, saa kaldet, fordi den er meget haard
og seiglivet.

       7.) Aptera, Vingeløse Insecter:
Termes pulsatorium, Veg-Smed, som
Nordenfields er saa almindelig, høres her gandske siel-
den. Hvor jeg før var, fornam jeg den ofte i min
Peruqve, hvor den i Peruqve-Haarene gav samme
pikkende Lyd, som i Træe-Splindrene i Veggene; saa-
snart man rører Hovedet aldrig saa lidet, holder den op,
men begynder strax at pikke igien.
      Acavus aqvaticus, holvsericeus, Jord-
luus, Rodluus. Man staaer her, ligesom Norden-
fields, i den Tanke, at den er en Lægedom for Creatu-
rene, til hvilken Ende den indgives dem i Dey.
Phalangium opilio, Spindler med de lange
Been; Aranea diadema, bipunctata, qvadri
punctata, extensa, virescens, den sidste indspin-
der sig meget i Rhami chatartici Blade.
      I Maven af den Torsk, som føres hid op fra
Havet, har jeg fundet Cancer maja, item depura-
tus med sine ovale Bagbeen, som jeg ikke har seet Nor-
denfields. Sammesteds ogsaa Asterias ophiura.
      Binoculus piscinus, Laxeluus, sees ogsaa
paa den Lax, som her fanges, og er af selvsamme Art,