Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152

som den Nordenfieldske. Ved Anledning af O. Fa-
bricii Anmærkning, har jeg erfaret, at det jeg før an-
tog for Munden er Bag-Enden, som og kan sluttes
deraf, at den med den brede Ende, som jeg før ansaae
for abdomen, sidder fast til Laxens Skind, og det
ved de smaa Kløer og Hager, som sees paa sammes
undre Side. Det indhule Rør imellem Hagerne,
bliver altsaa ikke dens Anus, mens Mund, og det
Sue-Rør, hvormed den udsuer Laxens Blod, efter at
den med sine Kløer og Hager har bortkrafset Skiællene-
Det er vel rigtig nok, at Blodet strømmer hen til
bemeldte Rør, men det er og ligesaa vist, atjeg har seet
det gaae derfra tilbage, og at have en saavel fremad,
som tilbage gaaende Bevægelse. See herom mere
Act.Hafniens.X.pag.23, item Nova acta I.
pag.98, som herved bringes til større Rigtighed.
       Scolopendra forficata, Tvestiert, Skall-
Orm; electrica, i Have-Muld; desuden en anden
denne temmelig liig, men ikke halv saa stor, ikke flad,
men trind. Følehornerne ere Kølleagtige ikkun med
5 Leder, Lederne paa Kroppen 46, med lige saa mange
Par Fødder, og 34 gule Puncter paa hver Side.
Maaskee julus tuberculosus, fuscus, punctis lu-
teis. Müll.Zoolog. Den fordærvede meget Ho-
ved-og Krus-Kaalens Rødder om Høsten 1782.

       8.) Intestina, Indvolde-Dyr:
Gordius aqvaticus, Heste-Tage, har jeg
fundet 3 gange i Vande og Elver, og altid med en
Kløft i den ene Ende, som ogsaa Hr. Müller i hans
Hist.vermium hos endeel af dem har bemærket.
Den holdes her, som andensteds, skadelig for Hestene,