Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Insecter, Orme og Blød-Dyr -
  

§ 12 (pdf)

pag.130

pag.131
pag.132
pag.133
pag.134
pag.135
pag.136
pag.137
pag.138
pag.139
pag.140
pag.141
pag.142
pag.143
pag.144
pag.145
pag.146
pag.147
pag.148
pag.149
pag.150
pag.151
pag.152
pag.153

       Endelig maae jeg og melde et Par Ord om en
Tænia, altera extremitate truncata, altera ca-
naliculato-tubulosa, fundet i en Ørret, Salmo
lacustr., den var 1 1/2 Qvart. lang, 2 Linier bred, flad
med en Fure paa langs og mange Ringe paa tvert,
i den ene Ende gandske tver og ligesom afskaaren, uag-
tet jeg ikke kunde mærke at den ved Fiskens Opskiærelse
var bleven beskadiget eller afskaaren, men i den anden
spids og indhuul, som en Tubus, som dog ved nøiere
Eftersyn befandtes splittet paa langs, som en indhulet
Rende. Farven var lyseguul.